Op zaterdag 22 augustus is Eerwaarde Heer Albert Thijs overleden. E.H. Albert Thijs was, sedert zijn oppensioenstelling als deken van Sint-Truiden, meewerkend priester in de Pastorale eenheid HH. Harlindis en Relindis in Maaseik. Hij woonde in Heppeneert waar hij zich ook ten dienste stelde van de bedevaarders.

Op voorspraak van Maria, Koningin, bidden wij in dankbaarheid voor hem en zijn overgang naar het eeuwig leven.

De uitvaart vond plaats op donderdag 27 augustus om 10.30 uur in de Sint-Catharinakerk van Maaseik.