Opschorting week- en weekendvieringen

Ten gevolge van de verlenging van de maatregelen i.v.m. Covid-19 worden alle publieke eucharistievieringen opgeschort tot nader te bepalen datum. De kerk en de kaarsenkapel blijven open. Gelovigen zijn er, alleen of in hun gezinsbubbel, van harte welkom voor individueel gebed, bezinning, het aansteken van een kaarsje of het achterlaten van een gift voor de [...]

Verlenging opschorting eucharistievieringen

Ten gevolge van de verlenging van de maatregelen i.v.m. Covid-19 worden alle publieke eucharistievieringen opgeschort tot 1 maart 2021. De kerk en de kaarsenkapel blijven open. Gelovigen zijn er, alleen of in hun gezinsbubbel, van harte welkom voor individueel gebed, bezinning, het aansteken van een kaarsje of het achterlaten van een gift voor de meest [...]

Nieuwe benoeming in Pastorale Eenheid HH. Harlindis en Relindis Maaseik

Kruisheer Roger Janssen wordt door bisschop Patrick Hoogmartens benoemd als pastoor-moderator van de pastorale eenheid HH. Harlindis en Relindis Maaseik, in samenwerking met parochieassistente Zr. Isabelle Dufaux van de Geestelijke familie Het Werk en met het team van de pastorale eenheid. Diaken Jos Vancleef had al langer de wens uitgedrukt zijn actieve diakentaak af te [...]

Opschorting eucharistievieringen

Ten gevolge van de strengere maatregelen i.v.m. covid-19,  zijn alle publieke eucharistievieringen vanaf 2 november tot en met zondag 12 december 2020 opgeschort. Voorlopig kunnen er geen bedevaarten in groep plaatsvinden naar Heppeneert. Wel is iedereen welkom om individueel een bezoekje te brengen aan het bedevaartsoord. De kerk is open evenals de kaarsenkapel. Maria verwelkomt [...]

Extra Nieuwsbrief Heppeneert 2020

Een strooiweide naast het Mariapark te Heppeneert.

Overlijden E.H. Albert Thijs

Op zaterdag 22 augustus is Eerwaarde Heer Albert Thijs overleden. E.H. Albert Thijs was, sedert zijn oppensioenstelling als deken van Sint-Truiden, meewerkend priester in de Pastorale eenheid HH. Harlindis en Relindis in Maaseik. Hij woonde in Heppeneert waar hij zich ook ten dienste stelde van de bedevaarders. Op voorspraak van Maria, Koningin, bidden wij in [...]

Vieringen op 15 augustus – Maria-Tenhemelopneming

Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming De eucharistievieringen zijn om 8, 11 en 18 uur. Om 11 uur zal de herdenkingsviering gehouden worden voor deken Michel Housen, overleden op maandag 20 juli. In deze eucharistieviering kan u een gedachtenisprentje ontvangen.  

Eucharistievieringen vanaf 8 juni

De uurregeling van de vieringen blijft behouden. Er kunnen 30 personen naar de eucharistievieringen komen. Er moet een afstand van 1,5 meter tussen de personen en tussen de rijen behouden blijven. Bij de ingang van de kerk staat iemand om de plaatsen aan te wijzen, eenmaal 30 personen aanwezig, mag er niemand meer bij. Dit [...]

Nieuwsbrief Heppeneert 2020