Overlijden E.H. Albert Thijs

Op zaterdag 22 augustus is Eerwaarde Heer Albert Thijs overleden. E.H. Albert Thijs was, sedert zijn oppensioenstelling als deken van Sint-Truiden, meewerkend priester in de Pastorale eenheid HH. Harlindis en Relindis in Maaseik. Hij woonde in Heppeneert waar hij zich ook ten dienste stelde van de bedevaarders. Op voorspraak van Maria, Koningin, bidden wij in [...]

Vieringen op 15 augustus – Maria-Tenhemelopneming

Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming De eucharistievieringen zijn om 8, 11 en 18 uur. Om 11 uur zal de herdenkingsviering gehouden worden voor deken Michel Housen, overleden op maandag 20 juli. In deze eucharistieviering kan u een gedachtenisprentje ontvangen.