Noveen  van 1 tot en met 9 mei: eucharistievieringen om 7.00 u. (behalve op zondag om 8.00 u.) en om 19.00 u.

Van 11  tot en met 31 mei is er iedere dag om 8.00 u. een eucharistieviering.

Op 10 mei – feest van O.L.H.-Hemelvaart – zijn de vieringen zoals op zondag.

Op donderdag 31 mei – Sacramentsdag – plechtig lof met aanbidding om 14.30 u.

Op donderdag 31 mei sluiting van de meimaand met om 20.30 u. eucharistieviering en kaarskensprocessie.