Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming

De eucharistievieringen zijn om 8, 11 en 18 uur.

Om 11 uur zal de herdenkingsviering gehouden worden voor deken Michel Housen, overleden op maandag 20 juli.

In deze eucharistieviering kan u een gedachtenisprentje ontvangen.