Bisdom Hasselt maakte in Genk een feestelijke start van het nieuwe werkjaar. Het jaarthema ‘Gods akker zijt gij, groei in heiligheid’ werd langs verschillende zijden belicht. De hoofdgedachten komen terug in onze dekenale bedevaart in Heppeneert op vrijdag 4 oktober om 19 uur. De start van het nieuwe werkjaar is tevens een bedetocht opdat Gods Geest ons mag inspireren en kracht zal geven om trouw onze roeping te beleven. Hiervoor vragen wij de voorspraak van Maria.

De eucharistieviering op 4 oktober om 19 uur begint met een intredeprocessie waarin kaarsen bij haar beeld worden geplaatst. De woorddienst brengt ons dieper in het jaarthema van bisdom Hasselt. Het einde van de viering is een sterk stemmingsmoment met een avondwijding en een ‘Salve regina’. Alleen een spot op het Mariabeeld, alle andere lichten gedoofd.

Terwijl het lied van Heppeneert wordt gezongen zullen de kaarsen van bij het beeld naar de kaarsengalerij gebracht worden.

En bij een bedevaart hoort een drankje: iedereen welkom in zaal de Kaartridder.

Deken Michel Housen