15 augustus Maria Tenhemelopneming

De eucharistievieringen zijn zoals op zondag: 8.00 u. - 10.45 u. - lof om 14.30 u. en 18.00 u.