Laatste nieuws uit Heppeneert

Verlenging opschorting eucharistievieringen

Ten gevolge van de verlenging van de maatregelen i.v.m. Covid-19 worden alle publieke eucharistievieringen opgeschort tot 1 maart 2021. De kerk en de kaarsenkapel blijven open. Gelovigen zijn er, alleen of in hun gezinsbubbel, van harte welkom voor individueel gebed, bezinning, het aansteken van een kaarsje of het achterlaten van een gift voor de meest behoeftigen. Vanaf 12 december zal de kerk in kerstsfeer zijn met de kribbe en de kerstversiering. Maria verwelkomt je! Voorlopig [...]

Nieuwe benoeming in Pastorale Eenheid HH. Harlindis en Relindis Maaseik

Kruisheer Roger Janssen wordt door bisschop Patrick Hoogmartens benoemd als pastoor-moderator van de pastorale eenheid HH. Harlindis en Relindis Maaseik, in samenwerking met parochieassistente Zr. Isabelle Dufaux van de Geestelijke familie Het Werk en met het team van de pastorale eenheid. Diaken Jos Vancleef had al langer de wens uitgedrukt zijn actieve diakentaak af te bouwen. Hij zou deze in gelijke tred met deken Michel Housen stopzetten einde dit werkjaar. Het overlijden van Michel heeft [...]

Woensdag 18 november 2020